Jympa og musikken

Jympa og musik kan ikke adskilles. Ingen musik – ingen jympa. Den bevidste måde at bruge musikken på er enestående for Friskis&Svettis, og er det, som gør jympan så stærk. Bevægelserne i jympan udgår fra musikken, og målet er at bruge musikken fuldt ud, ikke kun som baggrund.

Musik og mål
Musikken skal opnå flere forskellige mål. Den skal lede opmærksomhed fra sundheden og kraftanstrengelserne. Selv under det hårdeste program glemmer du, at det er anstrengende, fordi musikken er så sjov! Energiniveauet i musikken hjælper dig med at gøre det rigtigt. Når du træner smidighed, er der behov for en stille ballade for på en god måde at kunne tage bevægelsen ud. Det giver den bedste træningseffekt.
 
Gammelt og nyt musik
De bedste jympaprogrammer har en blanding af gamle og nye melodier, og de har også en blanding af følelser. Præcist som bevægelserne har sin egen intensitetskurve, så har musikken i et jympaprogram sin intensitetskurve, der drejer sig om forskellige energiniveauer.

Takt og puls
Helheden bliver en skøn musikoplevelse, hvor du skifter mellem forskellige følelsesudtryk. Hver instruktør beregner takten i musikken, BPM (beats per minute) som er musikkens puls. Det kræver en puls på 120-132 for at det skal være sjovt at hoppe, men der er behov for hurtigere puls for at løbe, cirka 160-170. Smidighedsøvelser gøres bedst med en puls mellem 40 og 60.

Musikfilosofien
Musikfilosofien er enestående i motionssammenhæng. Det specielle findes i to ting: systematikken og individualiteten. F&S har systematisk studeret, i hvilke tempo hver bevægelse skal gøres for at opnå den bedste træningseffekt. Musikken bruges i overensstemmelse med en veludarbejdet metodik. Individualiteten kommer fra hver instruktør, der laver sit jympaprogram. Her skinner instruktørens musiksmag og personlighed igennem inden for de rammer, der er for et F&S program. F&S sender aldrig et færdigt program ud til alle instruktører.

Kilde: FriskisPressen